tisdag 17 april 2012

Ideella insatser märks av få

Ibland tänker jag att människor i allmänhet borde få veta att det finns politiker, som ägnat nästan all sin fritid åt deellt politiskt arbete. Få kan föreställa sig hur många timmar utan någon ersättning utan enbart vissa kostnader, som ligger bakom engagemanget. Det här finns i även andra organisationer än politiska, men missuppfattningarna förefaller vara störst i fråga om politiker. Så här kan det se ut. Alla uppdrag helt ideella.
Ledamot i styrelsen för Peace Quest International, fyra år                                    
Ordf. i styrelsen för SNF:s uppsalaavdelning, ett år                                              
Ordf. i styrelsen för Folkpartiets länsförbund Uppsala län, tre år                          
Ledamot i styrelsen för Folkpartiets länsförbund, sju år                                        
Ordf. i Folkpartiets kommunförening Uppsala, sju år                                           
Ledamot i styrelsen för Folkpartiets kommunförening, tretton år                           
Ordf. i styrelsen för bostadsrättsförening, ett år                                                    
Ledamot i styrelsen för Studieförbundet Vuxenskolan, två år                               
Ledamot i styrelsen för bostadsrättsförening, två år                                              
Ordf. i Folkpartiets Uppsalaavdelning, ett år                                                        
Ordf. i Folkpartiets stadsdelsförening i Gottsunda/Valsätra, tre år                        
Valledare för Folkpartiet, ett år                                                                           
Ledamot i Uppsala Ungdomsråd, tre år                                                               
Ordf. och ledamot i styrelsen för Folkpartiets ungdoms-
förbund Uppsala, fem år                                                                                     
Klubbledare i JUF/4H, tre år                                                                  
Skicka en kommentar