söndag 15 april 2012

Opposition saknas

Landstinget i vårt län står inför stora utmaningar, som vanligt bör tilläggas. Den politiska styrningen är bristfällig, vissa vårdköer är oacceptabelt långa, avgifterna inom Folktandvården är höga, tillgängligheten till Akuten är dålig, patientsäkerheten måste bli bättre, kollektivtrafiken har höga biljettpriser.....
Mycket inom vårt landsting är bra. Vi har vård av hög kvalitet, bemötandet är för det mesta bra, Folktandvården har bra tillgänglighet, primärvårdens tillgänglighet har förbättrats under Alliansens förra mandatperiod....
Trots de många utmaningarna hör vi ingenting från den politiska oppositionen. Den är överens med majoriteten i det mesta. Man gör vissa försök när det gäller externa utförare, men det är omöjligt för medborgarna att urskilja vad man vill, om man nu vill nå´t. I varje fall är oppositionen om möjligt ännu sämre på politisk styrning.
Hur får vi fram personer, som förstår vad landstingspolitik är, inför nästa val?  
Skicka en kommentar