tisdag 17 april 2012

Nuvarande strävan efter tillväxt, inte hållbar

Vi socialliberaler måste bli mer kritiska än vi är nu till Folkpartiets syn på tillväxt och ekonomisk tillväxt. Socialliberalismen anser marknadsekonomin vara överlägsen andra ekonomiska system. Även marknadsekonomin har dock stora begränsningar. Sålunda kan t.ex. inte naturens tjänster inlemmas i en marknadsekonomisk modell. För socialliberalismen är ekonomiska modeller en del av naturens system. I alltför hög grad betraktas emellertid naturen som en del av en viss ekonomisk modell. Ekonomins lagar och regler måste vara i harmoni med naturen.

En ekonomisk tillväxt kan behövas för att kunna stoppa hoten mot naturen och vår miljö. Men inte all tillväxt är positiv. Den tillväxt som innebär att vi förbrukar mer av jordens resurser än som byggs upp är ohållbar. Kunskapen måste handla mer om sambanden och mindre om delar av olika kunskapsområden. Vi har ett ansvar att inte bara skaffa oss kunskap om naturen utan också att lära av naturen.  


Skicka en kommentar