fredag 13 april 2012

Skattehöjning både rätt och fel

Ambitionerna hos landstingsmajoriteten är goda. Kapa köerna, bättre vård för äldre sjuka och bättre kollektivtrafik. En skattehöjning bedöms nödvändig. Bedömningen verkar vettig. Men, och ett stort men, det fungerar inte om man fortsätter att inte styra. Det räcker inte med att besluta om en större budget, man måste styra i tillämpningen också. Skattehöjningen måste kompletteras med en enklare och tydligare politisk organisation och en politik, som styr tjänstemän och inte som i dag tvärtom. Mina farhågor är att 195 nya miljoner till landstinget nästa år inte får märkbara effekter. Jag hoppas att jag har fel.
Skicka en kommentar