onsdag 18 april 2012

Inrätta ett länsnaturvårdsråd

Antalet aktörer inom naturområdet är stort, vissa representerande den offentliga sektorn och politiskt styrda, andra  ideella.

I Uppsala län har Upplandsstiftelsen en central roll i fråga om naturvården, en roll, som man spelar på ett imponerande sätt. Det var stimulerande att delta i arbetet i styrelsen för stiftelsen, något, som upphörde genom ett grovt övertramp av en partivän

Upplandsstiftelsen har genom sina anställda omfattande kontakter med andra aktörer. Det kan emellertid på goda grunder antas att ett formaliserat samarbete med ideella organisationer skulle kunna tillföra naturvårdsarbetet ytterligare värden. Det kan ske genom t.ex ett naturvårdsråd.

Jag skulle vilja se en inbjudan från styrelsen för Upplandsstiftelsen till organisationer att ingå i ett naturvårdsråd.
Skicka en kommentar