torsdag 19 april 2012

Språkpolisen igen

Bland det tråkigaste många kan tänka sig är språkpoliser. Då och då väljer jag att pesonifiera tråkigheten. I dag väljer jag slumpmässigt en ledarsida i en dagstidning. Kanske finns inget att ha synpunkter på? Jo, så kommer ett vanligt fel "Hennes styrka ligger i att hon både är respekterad inom försvaret och inom politiken" . Här står: Hon är respekterad inom försvaret och hon är inom politiken. Borde stå: Hon är respekterad både inom försvaret och inom politiken, eller Hon är respekterad inom både försvaret och politiken.
"Utmaningarna är många och består bland annat i ...". Bokstaven "i" bör bytas ut mot "av". Ordföljden borde vara: Utmaningarna är många och består av, bland annat, ...
Skicka en kommentar