onsdag 2 maj 2012

Trevligt i Eriksberg

Är åter från Eriksberg. Mycket trevlig träff var det. Jag fick rent av beröm. Frågorna var flera. Intresset för patientsäkerheten ökar.  Eftersom ett av mina budskap är att patientens agerande vid kontakt med sjukvården kan göra skillnad är mina kontakter med organisationer mycket viktiga. Förutom att vi måste få politikerna att ta sitt ansvar är det angeläget att patienterna börjar våga bry sig. Här finns en av nycklarna till en säkrare sjukvård.
Jag poängterar att det finns inte anledning att kritisera sjukvårdspersonalen, tvärtom görs, trots ibland dåliga förutsättningar, i de flesta fall berömvärda insatser.
"När jag äntligen kom in möttes jag av en glad och omtänksam personal." Detta är ett vanligt uttalande från patienter, i vilket finns beröm till vårdpersonalen och negativ kritik mot politiken. Vi måste sträva efter att få en ändring av uttalandet till "När jag efter små ansträngningar kom i kontakt med läkare möttes jag av en glad och omtänksam personal"
Skicka en kommentar