tisdag 1 maj 2012

Så här kan FP bli regeringens miljöparti

Jag har skrivit det flera gånger. Nu finns möjlighet för Folkpartiet att bli regeringens (jag skriver inte Alliansens, eftersom jag inte gillar alliansbildning) ledande miljöparti. För att tydliggöra det socialliberala partiets syn på människans ansvar för natur och miljö och människan som en del av naturen behövs bara att partiet gör en del förtydliganden. Det är angeläget, inte bara av strategiska skäl, utan också för att regeringen saknar ett tydligt miljöparti.
Socialliberalismen anser marknadsekonomin vara överlägsen andra ekonomiska system. Även marknadsekonomin har dock stora begränsningar. Sålunda kan, till exempel, inte naturens tjänster inlemmas i en marknadsekonomisk modell. För socialliberalismen är ekonomiska modeller en del av naturens system. I alltför hög grad betraktas emellertid naturen som en del av en viss ekonomisk modell. Ekonomins lagar och regler måste vara i harmoni med naturen.

En ekonomisk tillväxt kan behövas för att kunna stoppa hoten mot naturen och vår miljö. Men inte all tillväxt är positiv. Den tillväxt som innebär att vi förbrukar mer av jordens resurser än som byggs upp är ohållbar. Kunskapen måste handla mer om sambanden och mindre om delar av olika kunskapsområden. Vi har ett ansvar att inte bara skaffa oss kunskap om naturen utan också att lära av naturen. 

Tänk om Folkpartiet gjorde en sådan här positionsbestämning. Men, ska vi vara tvungna att vänta tills vi fått en annan partiledning och en annan partistyrelse? 
Skicka en kommentar