onsdag 2 maj 2012

Kommentar till Rasmus liberal

"Sanningen för Folkpartiet är, att vi kanske inte är i kris. Men vi är definitivt i en riskzon att bli ett avsevärt mindre parti med mindre inflytande. Riskmedvetenheten måste leda till analys och åtgärder."
Citatet är från bloggen Rasmus liberal. Rasmus skriver oftast med ett intellektuellt innehåll. Dock saknar jag vissa aspekter i det inlägg jag hämtat citatet från. Vi är inte i kris men i en riskzon. Han faller in i, som många folkpartister, vitänkandet och röstjagandet. Är det inte en viss ideologi, som är i kris; en ideologi, som inget parti företräder. I en sådan ingår, till exempel, integritetsfrågorna. Om vi socialliberaler är tydliga måste vi medge att dagens Folkpartiet egentligen inte behövs, även om inget annat parti företräder forsknings- och kunskapsfrågorna som Folkpartiet gör. Det är en analys av hur vi ska få genomslag för en profilerad socialliberal politik, i oppositions- eller regeringsställning, vi måste ägna oss åt. Vilken analys gör vi av att ingå i en allians, som domineras av ett parti med en verklig agenda, som inte präglas av en vilja att ta tag i integritetsfrågorna, som inte brinner för solidaritetstanken och som talar om natur och miljö endast pliktskyldigast. Att Folkpartiet blivit litet måste väl ingått i kalkylen, i den mån någon kalkyl gjorts, utöver möjligheten för tre - fyra personer att bli ministrar.
Analysen måste handla om att utmejsla en socialliberal profil och därefter marknadsföra idéerna i syfte att få så stort stöd som möjligt för idéerna och inte sälja bort idéerna för några taburetter. 
Skicka en kommentar