torsdag 3 maj 2012

Luften och trafiken i Uppsala

Centern i Uppsala har åter fått problem. Nu handlar problemet om trängselavgifter. Man gjorde ett utspel om att vissa städer utöver Stockholm, till exempel Uppsala, bör införa avgifter. Enligt artikel i dagens Upsala Nya Tidning var utspelet förankrat hos Centerns kommunalråd i Uppsala. Tydligen gick det för snabbt. Nu är Centern i Uppsala motståndare till trängselavgifter, men med tillägget att det kan bli nödvändigt någon gång i fram
En storstad är en ort med tät och hög bebyggelse, intensiv och tät trafik, buller och oren luft. Olägenheter som vi får acceptera om vi vill njuta av de fördelar en storstad ger. Ja, så här ser det ut på många håll i världen och tycks vara något många ser som självklarheter. Jag gör inte det. När Uppsala nu är på väg att bli en storstad måste vi och kan vi ta vara på de fördelar storstaden kan ge och samtidigt undvika de stora miljöproblem som präglar de flesta storstäder.
Luften i centrala Uppsala är mer oren än vad lagen föreskriver.  Den nya E4 och Bärbyleden gav förbättringar , men fler åtgärder krävs. Lappa - och lagametoden är inte tillräcklig. Helt nya lösningar måste sökas. Kungsgatan är inte dimensionerad som en genomfartsgata. Men vad är alternativet?  Det skall vara lätt att snabbt komma från kommunens alla kanter till city för eventuell vidarefordran till arbetsplatser utanför kommunen. Ett bra cykelnät kan bli ännu bättre genom att fler cykelleder dras. Park and Ride-försöket försvann utan att ansträngningar gjordes för att hitta förklaringar till att systemet utnyttjades mindre än förväntat. Placera parkeringsplatserna på mer strategiska områden än tidigare och gör om försöket och benämn på svenska,  Parkera och Åk. Den centrala stadens dåliga luft blir bättre och konkurrensen om de fåtaliga parkeringsplatserna blir mindre. För detta krävs att kollektivtrafiken i övrigt blir mer attraktiv för kommunens resenärer. Den gör det om prisnivån är måttlig och turtätheten hög.
Men hur går det med Uppsala centrum? Ja med nuvarande etableringar av externa köpcentra får centrumhandeln problem och centrum avfolkas allt mer. En mer restriktiv inställning till etebleringarna hade behövts, inte för att påverka handeln men, av miljöskäl.
Även trafikpolitiken påverkas av populism. Varje del i en helhetslösning möter motstånd vilket resulterar i så häftig kritik att politiker inte vågar. Feghet leder sålunda till att vi får fortsätta att levamed en livsfarlig miljö i Uppsalas centrala delar.  


Skicka en kommentar