måndag 21 maj 2012

Både tomträtt och allemansrätt måste respekteras

Att inte skräpa ner och att respektera hemfrid och tomträtt är självklarheter för oss som respekterar äganderätten. För oss är det självklart att inte bada vid privata bryggor eller vistas på eller passera över privata tomter. För att detta skall fungera måste vi också respektera allemansrätten. För särskilt skyddsvärd natur måste vi ta hänsyn till djurliv, växtlighet och geologiska särdrag. För människans skull måste områden finnas för friluftslivets bad, utsiktspunkter och närnatur. 
Endast få kommuner har råd att hålla sig med biologisk expertis. Tyckande ersätter därför ofta kunskap. Vi måste som våra förfäder lära oss leva med naturen och inte mot den.
Miljöjurister är ännu sällsyntare i Sveriges kommuner. Miljöbalken, som inte är underordnad plan- och bygglagen, vantolkas därför ofta både medvetet och omedvetet. De, som vill slå vakt om naturen, har detta som en grundbult,  på samma sätt som pressfrihet, respekt för människovärde och ansvar för de svaga i samhället. Delar man inte dessa värderingar är man ideologiskt sett inte socialliberal. Skicka en kommentar