fredag 18 maj 2012

Hoppet för ickevåldet står till unga

Ja, varför vänta? I en debattartikel i dagens Upsala Nya Tidning pläderas för att Uppsala ska bli en testkommun för rösträtt från och med 16 års ålder. Argumenten mot, i första hand omognad, torde gälla fler än de, som är under arton år.
Med kvinnlig rösträtt och kvinnors ökade deltagande i politiken torde vi ha fått en fredligare värld, även om vägen till total fred känns lång, ja ibland oändlig. Med fler unga i politiken kanske vi får en reaktion mot nuvarande användning av våld som konfliktlösningsmetod.

Andra utmaningar, som man kan se unga människor vilja anta är, till exempel, kamp mot ett föråldrat samhälle, som är byggt på privilegier för ett fåtal människor, kamp för kvinnans jämställdhet och för socialt ansvarstagande.

Kanske hade vi fått en reaktion mot applåderandet av USA:s angrepp på Irak. Det är dystert att tvingas konstatera att svenska partiledare är tysta inför upptrappning av dödandet. En riksdagsledamot försvarade för några får år sedan USA:s invasion av Irak och tyckte att USA borde gå in i Iran. Ingen kan ha gjort annan tolkning än att han anser att USA ska bete sig på samma sätt om man går in i Iran som man har gjort i Irak. I kommentarer efteråt har han mildrat uttalandet. Kvar står dock att denne liberal försvarar våldet som metod för konfliktlösning och försvarar olaglig krigshandling.

Av demokratiska skäl och för en mer intensiv kamp mot våld och orättvisor, avskaffa diskrimineringen av äldre och erkänn unga människors förmåga att ta ansvar

Skicka en kommentar