torsdag 24 maj 2012

"Dyr och dålig mat på Ackis"

"Svidande kritik mot inköpt patientmat", lyder en stor rubrik på Upsala Nya Tidnings första sida i dag. Bortsett från svenskan, kritik mot mat, överraskar inte artikeln.
Jag var ledamot i landstingsfullmäktige. Frågan om hur tillhandahållandet av mat till patienterna inom landstinget skulle ske, sedan allvarliga brister i Akademiska sjukhusets kök påtalats. Bygga nytt kök eller köpa mat från landstinget i Västmanlands län var frågan.
Partierna landade ganska snabbt i att förespråka att köpa maten färdiglagad, så kallad cook and chill. Om jag minns rätt var Vänsterpartiet emot.
Själv uttryckte jag i den egna gruppen uppfattningen att maten bör lagas så nära patienterna som möjligt. Men eftersom den ekonomiska kalkylen visade att köpt mat från Västmanland skulle bli mycket billigare än egen tillagning i ett helt nytt kök, blev inte mycket diskussion i frågan.
Efter kort tid visde det sig att kalkylen var fel. Till detta kommer att klagomålen över kvalitetsbrister blev flera.
Nu ska frågan utredas. Det är bra. Men nog hade det varit bra i dag om man lyssnat mer på invändningarna, som handlade om kvalitet, men också tveksamheter om realismen i kalkylen. Nu tycks alternativen vara tre, bygga nytt kök, fortsätta att köpa från Västmanlan och upphandling.
Jag hoppas att man inte gör ett nytt misstag. Nytt kök borde vara det långsiktigt riktiga
Skicka en kommentar