tisdag 22 maj 2012

Styrelsens för Akademiska sjukhuset beslut har inte verkställts

"Trots omfattande sparplaner ökar underskotten vid Akademiska sjukhuset", lyder ingressen till en nyhet i dag.
Men sparplaner? Vad menas? Beslut finns ju om åtgärder. Har man inte vidtagit åtgärderna? Det kan inte vara fråga om planer utan krassa och kännbara förändringsbeslut. Vilka slutsatser drar nu styrelsen för Akademiska sjukhuset? Var besluten omöjliga? Ja då måste ju besluten ändras. Har anställda vägrat följa fattade beslut? Ja då måste väl ansvar utkrävas.
"Kan inte ledningen minska kostnaderna så landar sjukhuset på minus 182 miljoner vid årets slut.", står i nyhetsartikeln. Mot oss medborgare handlar det om att Produktionsstyrelsen inte lyckas få bukt med sin ekonomi.
I nyheten om beräknat ökat underskott nämns inte ett ord om styrelsens ansvar och om dess reaktion med anledning av den ekonomiska prognosen
Skicka en kommentar