onsdag 23 maj 2012

Jag vill starta en cykeltrafikkampanj

Oberoende av om man går, kör bil, cyklar eller är yrkeschaufför i Uppsala vet man att det finns konflikter mellan dessa grupper. Det kan man se i, inte minst, arga insändare. 
Vad är dt som orsakar motsättningarna? Är det okunskap om trafikreglerna. Vi vet inte vad som är rätt eller fel? Eller bryr vi oss inte då vi känner oss säkra på att felen inte beivras?
Alltnog inträffar olyckor, ofta med cyklist inblandad.

Det upplevs av många vara svårt att vara cyklist i Uppsala. Att hålla reda på var man får eller inte får cykla.
Vi var några, för ett år sedan, som tänkte oss en cykeltrafikkampanj. Eftersom det här handlar om även polisiära frågor, utöver ren kunskapsspridning måste en kampanj genomföras i nära samarbete med Polisen. Den var intresserad, men som så ofta förloras goda idéer av att ekonomiska medel inte kan lösgöras.

Jag är dock säker på att här finns kostnadsminskningar att finna för kommun, Polisen och försäkringsbolagen.

Jag är beredd att hålla i ett projekt, men vem är beredd att tillskjuta medel?


Skicka en kommentar