lördag 9 juni 2012

Svenska språket och Livskunskap

I dag, första gången på länge, läser jag hur UNT:s ledare använde
"både och" på ett korrekt sätt: "...och att detta handlar om både
utbildningens kvalitet och lönens storlek. Språkpolisen reagerade
omedelbart och uttryckte sin tillfredsställelse.Varje gång man slipper
rycka ut är en framgång för vårt språk, sa språkpolisen.Snarare regel än
undantag är att den här meningen skrivs: "...och att detta handlar både
om utbildningens kvalitet och lönens storlek."Har det här någon betydelse.
Nja, såvida inte missförstånd kan uppstå.

Dessutom funderar jag på om det kan finnas ett samband mellan slarvigt språk
och slarv i fråga om livskunskap. Svenskan på skolschemat måste bli viktigare.
Livskunskap bör bli särskilt skolämne.

Hur kan skolan stödja barns och ungdomars uppväxt till friska, trygga
och solidariska samhällsmedborgare? Hur kan skolan stärka
elevernasutveckling till aktiva, kompetenta och ansvarskännande
individer?Hur kan skolan samtidigt förebygga de många svårigheter
som kan hota:otrygghet, mobbning, vantrivsel, utanförskap, ohälsa, våld, k
riminalitet?I debatten om skolans emotionellt och socialt uppväxtstödjande
verksamhet har under senare år tillkommit en ny idé: Låt oss göra
Livskunskap till ett obligatoriskt skolämne. Trots avsaknad av stöd
från riksdag, regering och nationella skolmyndigheter har ett
stort antal skolor runt om i landet börjat undervisa i Livskunskap.
Samtidigt har enskilda riksdagsledamöter från olika partier väckt
motioner i riksdagen med krav på att ämnet ska bli obligatoriskt.
Skicka en kommentar