söndag 10 juni 2012

Ta bort styrgruppen

Jag har faktiskt svårt att bli upprörd över "slarvet". Upsala Nya Tidning skriver i dag om revisionskritik mot landstingsledningen. Av artikeln att döma är det landstingsstyrelsens ordförande, som fått kritik. Han har emellertid kontinuerligt informerat den särskilda styrgrupp, som utsetts att styra projektet Psykiatrins Hus. Varför har inte dessa politiker reagerat? Landstingsstyrelsens ordförande har uppenbarligen haft ambitionen att inte agera på egen hand. Visst förefaller det mindre troligt att det räcker med att informera styrgruppen, men han har haft ett gott uppsåt. Men att ingen annan politiker slagits av att detta politiska ad hoqorgan inte har mandat att besluta i de stora frågorna är minst sagt märkligt. Och om det hade mandatet räcker det inte med att informera. Hur står det till med kompetensen hos styrgruppen? Men upprörd blir jag inte över att en peron, som visar gott uppsåt, kan ha varit slarvig.
Men varför i all sin dar har man en särskild styrgrupp? Styrgrupp är väl styrelsen för Akademiska sjukhuset. Sålunda borde det inte alls vara en fråga för landstingsstyrelsens ordförande. Huvudkritiken ska riktas mor styrelsen för Akademiska sjukhuset, som borde se till att man har en tydlig styrning. Ta bort styrgruppen och låt den under landstingsfullmäktige ansvariga styrelsen ta ansvaret

Skicka en kommentar