fredag 25 maj 2012

Enigheten ger Moderaterna styrka

"Alliansens styrka är enigheten", skriver två moderatriksdagsledamöter i dag som replik på En tidigare artikel av Terry Carlbom. Ja det tror jag det, att Moderaterna ser en styrka i att få andra partier att ansluta sig till Moderaternas politik. För vem kan påstå att något annat gäller. Jag har svårt att urskilja ett tydligt socialliberalt inslag, jag kan inte se att Centerns, av sig själva påstådda, roll som miljöparti är annat än retorik och jag kan omöjligt finna en påverkan på politiken från Kristdemokraterna.
Till detta kommer själva grunden för en alliansbildning, nämligen utåt visad enighet. Olika partier ska väl inte före val sträva efter att visa sin enighet. Tvärtom måste vi väljare få veta vilken profil partierna har.
I nämnda artikel tas fram, som något negativt, att oppositionspartierna valt att gå skilda vägar. Vad är det för konstigt med att partier väljer att inte utforma en tänkt regeringspolitik innan väljarna sagt sitt?

Alliansbildning före val, nej. Koalition efter val, alldenstund inget enskilt parti fått egen majoritet, ja.
Skicka en kommentar