måndag 28 maj 2012

Vi måste bli bättre på att avfallssortera

"Ändrade taxor ska få fler att ta miljöansvar", lyder en stor rubrik i dagens Upsala Nya Tidning. Artikeln handlar om avgifter för miljötillsynen. Det här är bra och nödvändigt. Intressant ska det bli att se huruvida avgifterna ger avsedd effekt.
Men vad ska göras för att få hushållen att ta miljöansvar? Uppsala kommun har försett oss med återvinningsstationer, hushållen har fått information hur man lämnar ifrån sig de olika fraktionerna. Trots detta är bristerna stora. Mycket tyder på att det inte är kunskap om hur vi ska bete oss med soporna utan det tycks vara en attitydfråga. Lite av "vem bryr sig". Jo, en viss kunskapsbrist finns. Det händer, än i dag, att människor tror att det har ingen betydelse att vi sorterar för "dom blandar i alla fall allt i samma". Här finns en uppgift för kommunen. Och, varför lyckas man så bra, i vissa andra kommuner, att få hushållen att sortera och sortera på ett bra sätt? Två exempel på kommuner, som lyckats är Västerås och Katrineholm.
I kunskapsstaden Uppsala finns mycket att göra för att få oss att ta det miljöansvar, som avfallssortering inebär.
Skicka en kommentar