lördag 26 maj 2012

Bonussystem uttrycker misstro

Verkställande direktörer med höga löner får ofta tillskott i lönen, i form av, så kallad, bonus. Det heter att bonus utgör en belöning. Men för vad? Jo, ett bra ekonomiskt resultat. Men är det inte för att göra det jobbet direktören har den höga lönen? Till saken hör att bonus kan falla ut även vid mindre bra resultat. Om någon logik fanns skulle direktörslönen minskas vid ett sämre resultat.
Nu börjar bonussystemet tillämpas i även offentlig sektor. Personal inom vården ska få en lönebonus om verksamheten de arbetar i går med vinst. Men vadå vinst? Ja, här menas att man underskrider budget. Men är detta vinst? Feltänkt. Och varför åstadkoms detta inte med den vanliga lönen? Vad man nu säger från politikerhåll är "Eftersom Ni inte gör det Ni ska, ger vi en belöning den dag Ni gör det".
Däremot är det viktigt att finna ett belöningssystem som bygger på initiativ och idéer om förändringar i verksamheten. som påverkar kvalitet ich effektivitet och gå till den person, som presenterat idén.
Styrelsen för Akademiska sjukhuset, Produktionsstyrelsen, väntas, till landstingsstyrelsen, föreslå införande av bonussystem. Varför till landstingsstyrelsen? Antingen är det väl Produktionsstyrelsens sak att besluta eller är det väl landstingsfullmäktiges fråga.
Skicka en kommentar