söndag 1 juli 2012

I dag läser jag

I dag läser jag i min dagstidning om situationen i Gottsunda. Stadsdelen är inte bara bråk och bränder. Polisen ställer inte upp på provokationer är en förklaring till att, trots negativ publicitet, stadsdelen är relativt trygg att bo i. I den text jag läser nämns också, bland andra, skolans uppgift. Viktigt att detta skrivs. Men varför vill man inte skriva om det som det handlar om. Nödvändigheten av att göra livskunskap till ett ämne i skolan?
Etableringsreformen har inte varit framgångsrik.Till Sverige nyanlända ska hjälpas till ett arbete. Kommunerna har inte klarat att fokusera på jobb samtidigt som man har hjälpt till med sociala frågor. ( En språkfråga väcker artikeln. Hur kommer det sig att en utbildad journalist skriver "...som vi inte alltid tar till vara på."?
"Huvuduppdragen är att dels vara med på seminarier där vi kan lyfta fram intressanta Uppsalaexempel, dels att faktiskt utvärdera ..." Här står: "...att att faktiskt utvärdera...". Detta är hämtat från en artikel om Uppsala kommuns satsning på närvaro under politikerveckan i Almedalen. Det ska bli intressant att ta del av utvärderingen. Kommer man att synas eller drunknar man? Som kommunalrådet i Östhammars kommun uttrycker det: "Finns man inte så syns man inte". Han ville nog vara rolig genom att göra om uttrycket "Syns man inte så finns man inte"
Vann bönderna sympatier i sitt varghat? Man gav sig ut med traktorer på ett par tätt trafikerade vägar. Ilska uppstod bland bilister, som hade svårt att ta sig fram. Detta var väl avsikten. Men var det värt all dieselåtgång? Jag tvivlar.
Skicka en kommentar