onsdag 27 juni 2012

Landshövdingen ska visa kommunerna att man behöver bygga bostäder

Visst är det naturligt att nyhetsflödet i tidningarna  minskar sommartid. Eller...? I dag kan jag ju ha synpunkter på UNT:s ledare om den personliga integriteten. Men min uppfattning gav jag tillkänna härom da´n. Ledaren nämner en debatt artikel av Morgan Johansson. Det är väl bra, men i dessa frågor ska det vara socialliberaler, som citeras och hänvisas till.
Vår landshövding skriver i dag om sitt initiativ att samla länets kommunstyrelseordföranden för en dialog kring frågor om bostadsbyggandet i länet, eller rättare sagt om det bostadsbyggande, som inte finns. Det ska bli spännande att ta del av vad landshövdingen har att ge, som kan sätta fart. I Uppsala byggs en hel del, men även här för lite. Det kan knappast vara så att han har med sig fakta, som inte redan finns i kommunerna. Men vad har han då? Kanske en påse pengar?
Skicka en kommentar