onsdag 27 juni 2012

Behovet av livskunskap

Har det alltid varit så här? Om inte, varför har det blivit så här? Jag läser om en mopedbrand i Valsätra, till vilken räddningstjänsten kallades. Framme vid eldsvådan blev man attackerade av stenkastande personer. Otroligt, tänker man. Det ligger också nära till hands att känna en ilska som tar sig uttryck i form av: grip och straffa förövarna. Jo, visst, men politiskt måste man dra slutsatser. Varför uppstår sådant beteende? Svaren är ju många. Arbetslöshet? Jo  men det är ett tillstånd, som inte automatiskt häver spärrar mot våld och förstörelse. Här finns även andra mekanismer.
Hur ska man arbeta med att skapa eller återskapa spärrar?
Tillsammans med mycket annat behövs en livskunskap. Gör ämnet livskunskap obligatoriskt i skolan.
Skicka en kommentar