torsdag 28 juni 2012

Hjälp mig förstå

Spalten signerat i UNT. Den tar i dag upp ämnet omskärelse av pojkar. "Det finns inga starka skäl att stifta lagar mot ett harmlöst traditionellt ingrepp", läser jag bland annat. "Faktum är att ett förbud mot omskärelse skulle göra det praktiskt omöjligt att leva i enlighet med de flesta judiska och muslimska trosuppfattningar i Sveige....", läser jag vidare.
När jag försöker förstå det jag läser infinner sig frågan: men andra företeelser, som vi vi anser förkastliga, ja i vissa fall kriminella, men i någon religion anses viktiga? Läs artikeln och hjälp mig förstå logiken
Skicka en kommentar