torsdag 28 juni 2012

Nej det är Trafikverkets ansvar

Hur är det med effektiviteten? I två veckors tid har jag försökt få till stånd en gräsklippning. En gräsklippning, som har fungerat under alla år vi bott här. Inte en enda gång denna sommar har gräset klippts. För två veckor sedan kontaktade jag kommunen, eftersom den svarat för klippningen tidigare. Marken är kommunens. Nej, det är Trafikverkets ansvar. Konstigt, tyckte jag, men kontaktar Trafikverket. Vänlig person ringer upp mig. Nej, det är kommunens ansvar. Naturligtvis kontaktar jag tjänstemannen i kommunen, en mycket sympatisk person. Hon förklarar för mig varför det är Trafikverkets ansvar. Det finns ett avtal.
Ny kontakt med kommunen som resulterar i att jag på plats får titta på skiss, som beskriver ansvarsfördelningen. Ringer sedan en annan tjänsteman i kommunen, lika trevlig person som den tidigare, vilket säger mycket. Jo nu måste vi se till att gräset blir klippt.
I dag har en traktor klippt en remsa, men större delen återstår. Fortsättning torde följa.

Ett annat exempel utgör parkeringsbevakningen. Vid begäran om kontroll har sådan skett. För att få en efterlevnad torde daglig kontroll under en tid erfordras. Ny kontakt, och vänlig kontaktperson ombesörjer att kontroll genomförs. Därefter uppehåll i kontrollen. Jag funderar om det är systemet, som skapar krångel, ty de personer jag har kontakt med ger ett enbart bra intryck.

Att en påpekan om egenmäktigt förfarande (eller om rubriceringen borde vara en annan) i form av undanröjande av trafikhinder vid förskola där motorfordonstrafik är förbjuden, med alltför livlig biltrafik som följd inte leder till åtgärder är kanske en annan sorts fråga.

Skicka en kommentar