måndag 25 juni 2012

Hur stora är kärnkraftens risker?

"Tyvärr får jag nog säga att Dina resonemang är ganska enkelspåriga och att Du verkar ganska dåligt påläst om kärnkraftens risker, om framstegen inom förnyelsebara energikällor och framstegen inom energieffektivisering. Jag tror att kärnkraftens risker har mörkats under lång tid av kärnkraftslobby och okunniga politiker och media som verkar ha svårt att skapa en helhetsbild över energi- och miljösituationen."
Det är inte jag, som sagt eller skrivit detta. Det är skrivet till en partikamrat till mig.

För sådana som jag, som inte har stora tekniska kunskaper framstår ett ensidigt förespråkande av kärnkraft som helt obegripligt. Inte minst i Sverige görs stora framsteg när det gäller användning av förnybara energikällor. Det mesta tyder på att de många åtgärderna tillsammans kan ge möjligheter att tillgodose vårt behov av energi. Att mot den bakgrunden hålla fast vid en farlig och miljöovänlig energikälla framstår som oansvarigt. Och är det som ovanstående citat säger att riskerna med kärnkraft är ännu större än vad som officiellt redovisas
Skicka en kommentar