torsdag 28 juni 2012

Vem har beslutat om antalet vårdplatser?

Som reaktion på en tidigare debattartikel, i vilken akut sjuka personer uppmanades söka vård på andra sjukhus än Akademiska sjukhuset, finns i dag en artikel. I den understryks att akut sjuka alltid prioriteras på Akademiska. Räkna med att bli professionellt omhändertagen. "I sjukhusets kostnadsanpassningsprogram ....ingår en minskning av det totala antalet vårdplatser med 50 under perioden 2012-2013."
Men vanudå? Är det inte styrelsens kostnadsanpassningsprogram? Den har väl rimlige fattat beslutet. Om inte, vad säger nu styrelsen när tjänstemän beslutat om förändringar i verksamhetens omfattning. Och, inte minst intressant, vad säger Hälso- och sjukvårdsstyrelsen? Har den i sitt avtal med Produktionsstyrelsen (för den kan väl ändå inte ha tecknat avtal direkt med Akademiska bakom ryggen på Akademiskas styrelse) skrivit in reduceringen av platsantalet?
Flera frågor, som behöver besvaras.
Skicka en kommentar