fredag 29 juni 2012

Gemensam flyktingpolitik angelägen

En gemensam flyktingpolitik för EU är en viktig sak. Det är ministerrådet, som sköter förhandlingarna mellan länderna. Förhandlingarna i ministerrådet leds av landet som innehar det roterande ordförandeskapet i ministerrådet. Just nu är det Danmark som är ordförande och har lett förhandlingarna sedan årsskiftet. Från den 1 juli är det Cypern som är ordförande och ska leda förhandlingarna till slutet av året. Det är alltså inte en enskild person som leder förhandlingarna utan det är representanter från ordförandeländerna. Från Sveriges sida är det representanter från regeringen som är med och förhandlar om frågorna. Beroende på vilken nivå som frågan avgörs kan det vara tjänstemän eller politiker. Vill du komma i kontakt med någon som förhandlar från Sveriges sida är det till regeringskansliet du ska vända dig.
Skicka en kommentar