måndag 2 juli 2012

Avsntt 2 avPolitik på Gott och Ont


Kapitel 1 FRÅN PÅLÄNGE TILL UPPSALA OCH POLITIK

Vid Bottenvikens strand satt vi. Havet låg stilla. Spovens genomskärande men ändå en aning melodiska läte var det enda ljud man kunde uppfatta, förutom de skratt som följde på våra lättsamma samtal. Vädret i Norrbotten var vackert men kylslaget. Men vad gjorde det. Fick vara med om att dra upp ett tjugotal abborrar, halstra dom och lägga dom på tunnbröd, tillsammans med potatis. "Tylla" kallar vi den anrättningen. Det var en njutning för både kropp och själ.

Och så att träffa syskonen, alla tre med sommarstugor intill Bottenvikens strand. Än satt jag på ön just utanför hembyn Pålänge, än vid havet utanför i riktning mot Töre för att vid ett tredje tillfälle sitta vid stranden utanför byn Storön.

Det här skrev jag i min blogg sommaren 2006, hemkommen till Uppsala efter att ha varit hemma i Pålänge. Två ”hemma”. Ja, det är ju så det är.

Det var alltså i Pålänge, en by utanför Kalix vid Bottenviken, jag föddes och bodde tills jag var tjugo år. Jag åkte till Uppsala för att läsa vid Uppsala universitet. Det var en lång resa. Inte bara geografiskt. Omställningen blev omtumlande, omställning från en på pengar och kulturell stimulans inte särskilt rik miljö, religiöst präglad och med ett rikt innehåll av omtanke, till den akademiska miljön. Jag var inneboende hos världsvana unga människor med vanor väsensskilda från mina.  Bostaden var en stor gul villa vid Ärna flygfält där nu nedlagda F16 var lokaliserat.. Han var pilot och hon sjuksköterska. De blev senare framgångsrika företagare med företag som Lilla konstsmedjan, restaurang i Öregrund under tjugoett år, med  mäklarfirman Mäklare Kulling och besiktnings- och värderingsföretaget Korrekta. Starten i Uppsala kunde nog inte, tack vare dessa trevliga och generösa personer, ha varit bättre.

Fritiden under de tjugo första åren dominerades nästan helt av idrott, med undantag av endast de allra första. Under flera år ägnades mycket tid åt 4H, en organisation med koppling till Jordbrukarnas ungdomsförbund. (De fyra h-na står för huvud, hand, hjärta, hälsa). Jag odlade grönsaker och födde upp grisar. Njöt nog lite av att också få, under några år, vara klubbledare. Vara ledare och stå i förgrunden har nog alltid stimulerat mig.

Jag hade under, särskilt de två första skolåren och det fjärde, förmånen att ha lärare, som var sällsynt lämpade för sitt arbete. De hade en medfödd, tror jag, förmåga att sporra till resultat utifrån varje individs förutsättningar. Krav på god ordning och gott uppförande liksom goda studieresultat uppnåddes genom, främst, uppmuntran.

Intresset för politik väcktes tidigt. Av vad, har jag funderat över många gånger. Visst förekom politiska kommentarer i hemmet, men inte några djupare samtal om samhällsfrågor. Jag läste dagligen radioprogrammet för att kunna anpassa läxläsning, skidåkning, fotboll eller bandy till idrottsreferat, till programmet grammofonmusik, varje dag klockan arton, och till politiska debatter. Kanske fanns ett samband mellan spänningen i idrottsreferaten och kampen i de politiska debatterna. Särskilt kom jag att fascineras av folkpartiledaren Bertil Ohlin. Varför jag i dag fortfarande känner beundran av honom vet jag, men varför jag gjorde det då, redan som tolvåring, får förbli en gåta. För inte kunde jag väl då urskilja hans intellektuella briljans, i kamp med Erlander, Hedlund, Hjalmarsson och Hagberg eller förstå hans beskrivning av hur han ville utveckla liberalismen till en modern socialliberalism. Min beundran tog form av idolskap. Det dröjde bara några dagar efter att jag skrivit till Ohlin och bett om ett foto tills jag med darrande händer öppnade ett kuvert med foto och hälsning. Idolskapet fick han dock dela med Elvis Presley och Sixten Jernberg.

Efter en kort tid i Uppsala uppsökte jag folkpartiets kansli och bad att få bli medlem. Det var då det började. Jag mötte där ombudsmannen, en kunnig och humoristisk person, som senare blev landstingsråd. Han blev efter ytterligare ett antal år en god vän.

Vid sidan av anställningar ägnade jag kvällar och en del helger åt folkpartiet. Jag var yrkesvägledare vid länsarbetsnämnden i Uppsala ett år, kursledare vid Statens institut för företagsutveckling tre år och avdelningschef och under några månader vikarierande socialdirektör vid socialförvaltningen i Uppsala, totalt 17 år. Under drygt tretton års tid fick jag möjlighet att ägna mig åt politik på heltid, först som kommunalråd i nio år och sedan som riksdagsledamot i fyra och ett halvt år. Ett föredöme har under de åren varit Bengt Westerberg; en person med väl fungerande ideologisk kompass och utan konstruerade bindningar i fråga om samarbete med andra partier. För honom var idéerna och resultaten viktigast, inte eventuell ministerpost.

Om man har gjort både politisk värnplikt och en lång politisk resa kan det se ut så här:

Ordförande i patientnämnden vid landstinget i Uppsala län, ett år och fortf.

Ledamot Delegationen för Stiftelsen Jälla Egendom, fyra år och fortf.                                        

Ledamot i landstingsfullmäktige i Uppsala län, fem år och fortf.                      

Vice ordf.  i regionala utskottet, två år                                                                         

Ersättare i landstingsstyrelsen, fyra år                                                                          

Ersättare i styrelsen för Upplandstiftelsen, fem år och fortf.                                                 

Vice ordförande i Mälardalsrådets miljöutskott, fem år och fortf.                                                 

Ledamot i Regionförbundet Uppsala läns fullmäktige, fem år och fortf.                 

Ledamot av Sveriges Riksdag, fyra och ett halvt år       

Ersättare i Riksdagens socialutskott, ett halvt år                                                                  

Ledamot i Riksdagens Miljö- och jordbruksutskott, fyra år                                         

Ledamot i statlig utredning om flexibla mekanismer inom

Miljöpolitiken, tre år                                                                                           

Ledamot i den statliga miljömålskommitten, två år                                                  

Ledamot i statlig äldreberedning, Senior 2005, tre år                                           

Ledamot i Uppsala läns Arbetsförmedlingsnämnder, tre år                                   

Ledamot i Uppsala kommuns pensionärsråd, fyra år                                            

Ersättare i Uppsala läns Arbetsförmedlingsnämnder, fyra år                                 

Ledamot i Uppsala Tourism AB, tre år                                                                

Ersättare i Mälardalsrådets styrelse, tre år                                                           

Ledamot Arbetsförmedlingsnämnden, tre år                                                        

Ersättare i Stiftelsen f. samverkan universitet – näringsliv - samhälle,

STUNS, tre år                                                                                                   

Ledamot i Länsstyrelsens styrelse, sex år                                                             

Ledamot i referensgrupp till socialminister B. Westerberg, tre år                          

Kommunalråd i Uppsala kommun, nio år                                                             

Ledamot i Uppsala kommuns kommunstyrelse, nio år                                          

Ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott, nio år                                               

1:e vice ordf. i kommunstyrelsen, tre år                                                               

Ledamot i kommunstyrelsens finansutskott, fyra år                                              

Ledamot i Uppsala kommuns Förvaltnings AB, fyra år                                       

Ledamot i utskott för vård och omsorg, tre år                                                             

Ledamot i kommunstyrelsens personalutskott, två år                                            

Ledamot i Uppsala Stadshus AB, tre år                                                              

Ombud Kommunförbundets länsavdelnings länsmöten, tre år                               

Suppleant i Länsstyrelsens styrelse, tre år                                                            

Vice ordf. i Uppsala kommuns Gatunämnd, tre år                                                

Suppleant i Uppsala kommuns valberedning, fyra år                                            

Ledamot i kommunfullmäktige, tolv år                                                                 

Ordf. i Uppsala kommuns Gatunämnd, tre år                                                       

Ersättare i Uppsala kommunfullmäktiges valberedning, fyra år                              

Suppleant i Uppsala kommuns Gatunämnd, tre år                                                                              

Suppleant i styrelsen för Viks folkhögskola, ett år                                                

Suppleant i Uppsala kommuns naturvårdsråd, två år                                            

Ledamot i Uppsala kommuns hälsovårdsnämnd, tre år                                         

Suppleant i taxeringsnämnd, tre år                                                        

Suppleant i Uppsala kommuns hälsovårdsnämnd, tre år                                       

Suppleant i Uppsala kommuns besvärsnämnd, tre år                                            

Suppleant i Bostadsförmedlingsnämnden, tre år                                                   Andra uppdrag

Ledamot i styrelsen för Stadshypotek AB Uppsala, tre år                                      Föreningsuppdrag

Ledamot i styrelsen för Peace Quest International, fyra år                                    

Ordf. i styrelsen för SNF:s uppsalaavdelning, ett år                                              

Ordf. i styrelsen för Folkpartiets länsförbund Uppsala län, tre år                          

Ledamot i styrelsen för Folkpartiets länsförbund, sju år                                        

Ordf. i Folkpartiets kommunförening Uppsala, sju år                                           

Ledamot i styrelsen för Folkpartiets kommunförening, tretton år                           

Ordf. i styrelsen för bostadsrättsförening, ett år                                                    

Ledamot i styrelsen för Studieförbundet Vuxenskolan, två år                               

Ledamot i styrelsen för bostadsrättsförening, två år                                              

Ordf. i Folkpartiets Uppsalaavdelning, ett år                                                        

Ordf. i Folkpartiets stadsdelsförening i Gottsunda/Valsätra, tre år                        

Valledare för Folkpartiet, ett år                                                                           

Ledamot i Uppsala Ungdomsråd, tre år                                                               

Ordf. och ledamot i styrelsen för Folkpartiets ungdoms-

förbund Uppsala, fem år                                                                                     

Klubbledare i JUF/4H, tre år                                                                              


Nordanvinden är kall, från vilket håll den än kommer, sa gumman, gick i
Skicka en kommentar