måndag 2 juli 2012

Avsnitt 1 av Politik på Gott och Ont

I den sammanställning av artiklar och insändare jag gjort i bokform har jag ett förord enligt följande:
"Den här boken har tillkommit för att få utlopp för en frustration och irritation över politikens tillkortakommanden, men också för att den förhoppningsvis ska leda till en reaktion bland dagens politiker. En reaktion som ger upphov till en livgivande debatt om politikerrollen i framtiden och om vad som ska vara politikens uppgifter. En förhoppning är att boken ska komma till användning som underlag för diskussioner och samtal kring dessa frågor i olika sammanhang, till exempel i skolundervisning och i studiecirkelsammanhang. Reflektionerna i den här skriften kan också vara underlag för samtal om politiska ideologier.

De politikområden som jag tar upp ser jag som centrala ideologiska frågor. Områdena är solidaritet här och nu, internationell solidaritet, solidaritet med kommande generationer och icke-våld och demokrati. Tyngdpunkten ligger på miljöpolitiken, beroende på, i första hand, att jag under nio år som kommunalråd i Uppsala kommun hade ett politiskt ansvar för bland andra miljöfrågorna och att jag under fyra år i riksdagen var ledamot av dess miljö- och jordbruksutskott. Jag tar klar ställning för en viss ideologi, samtidigt som jag är kritisk till det egna partiet i en del avseenden.
Dessutom ser jag ett värde i att få ge en bild av en person, som ägnat en stor del av sitt liv åt politiskt arbete
Skicka en kommentar