söndag 12 augusti 2012

Vad säger styrelsen om situationen inom sjukvården?

Upsala Nya Tidnings artikel i dag om hur vårdpersonal flyr Akademiska sjukhuset är ingen rolig läsning. Den är trist ur flera synpunkter. Beskrivningen ger en bild av utkörda sjuksköterskor. En allvarlig personalpolitisk situation. Vad händer om en redan reducerad personal minskar ytterligare på grund av utarbetning? Beskrivningen ger en bild av ökande, redan långa, väntetider till operation. I takt med detta torde antalet patienter, som kräver att få opereras på annat sjukhus, komma att öka. Och, bland det mest allvarliga, patientsäkerheten kan ifrågasättas. Situationen i det här avseendet kan knappast avses vara acceptabel. Jag inser dock att jag inte kan göra tvärsäkra påståenden på grundval av en tidningsartikel. Men artikeln ger anledning till att vi medborgare börjar ställa krav. Något som jag dock kan uttala mig tvärsäkert om är hur artikeln lyfter fram professionen för att uttala sig. Varför har man inte ställt frågor till Akademiska sjukhusets styrelse? När primärkommunala frågor speglas får ansvarig nämnd stå till svars inför oss medborgare. Byggnadsnämndens ordförande får i dagens tidning svara på frågor om en avhandling, som visar bristande hänsynstagande till medborgarsynpunkter. Detta är regel när det gäller primärkommunala frågor. I landstingsfrågor är det närmast regel att professionen får stå till svars. Varför denna inkonsekvens? Kanske kommer en uppföljning i morgon. Men det är i samband med dagens allvarliga artikel den snsvariga styrelsen borde ha uttalat sig. När de många, troligen upprörda, medborgarna i dag vill ta en kontakt med ansvariga, är det nog ett fåtal som vet vart man ska vända sig. Styrelsen för Akademiska sjukhuset måste ta sitt ansvar. Och, vad säger den beställande styrelsen Hälso- och sjukvårdsstyrelsen? Tycker den att den får vad den avtalat om? Härvid förväntar jag mig mycket mer av granskningen från medias sida. Varför denna skillnad mellan kommun och landsting?
Skicka en kommentar