söndag 12 augusti 2012

Politiker lyssnar inte

I en avhandling visas att kommunen struntar i medborgarnas synpunkter. Resecentrum tas som exempel. Masteruppsatsens författare har inte funnit något exempel på att en åsikt från medborgare fått genomslag, vunnit gehör. Ja, man försöker inte ens ta tillvara Uppsalabornas synpunkte (tråkigt att än en gång se sammanblandningen mellan ta vara på och ta tillvara). Byggnadsnämndens ordförande håller inte med om att man inte lyssnar. En grundförutsättning för att medborgarna ska kunna utöva påverkan är att man vet hur man kan göra det. Vart vänder man sig? Jo, visst får vi namn på ansvariga politiker via media. Men när man inte har fått det, hur ska man då veta? Man kan då kolla kommunens organisation. Jo, i teorin, men gör det inte. Man blir totalt förvirrad. En så tillkrånglad organisation är nästan omöjlig att söka sig fram i. Ett demokratiskt grundkrav är att medborgarna kan förstå organisationen inom offentlig sektor. Dit har vi tyvärr långt i dag.
Skicka en kommentar