fredag 10 augusti 2012

Idrottsarenadebatten är viktig

Åter finns en artikel på Upsala Nya Tidnings ledarsida, som ifrågasätter något många av oss tagit till oss som självklart. Frågan om fler och större arenor i Uppsala är ständigt aktuell. Kommunalrådet Mohammad Hassan skrev härom dagen en artikel om hur viktigt det är att sätta Uppsala på arenakartan. Uppsala ska bli känd som, förutom, bland annat, kulturstaden, idrottsstaden. Jag gillar Hassans målmedvetenhet. Jag utgår också från att Kommunen inte gör de misstag, som innebär att felkalkyler åsamkar skattebetalarna kostnader, som är mycket större än som kalkylerats. Jag hoppas och tror att det finns tillräckligt med exempel på vansinniga projekt. Ett första mål borde vara att undanröja den negativa bilden av Uppsala i sammanhanget. Jag avser ishallen. Att hockeysverige talar om Uppsalas hockeyhall som något avskräckande stärker inte Uppsalas varumärke. Och visst är det lite genant att ishallen ser ut som den gör. Men Emma Wanges, i UNT, artikel är likväl viktig. Överdriv inte läser jag ut ur artikeln. Glöm inte breddidrotten. Glöm inte ungdomarna. Och, låt inte hallkostnader komma att påverka andra viktiga sektorer på ett negativt sätt. Debatten är viktig.
Skicka en kommentar