fredag 10 augusti 2012

Ta tillvara ungas engagemang

Birgitta Ohlsson skriver i dag om de politiska ungdomsförbundens betydelse. Inget annat land har så många unga folkvalda politiker som Sverige. Min politiska bana startade i dåvarande Folkpartiets ungdomsförbund. Jag lärde mig där mycket om föreningsteknik och fick ökad insikt i samhällsfrågor. Och kamratskapet glömmer jag inte. Seriositeten i verksamheten var påtaglig. Jag upplevde också att när vi yngre fanns med i partisammanhang lyssnade man på oss. Kanske berodde det i hög grad på att vi satte oss in i frågorna och kunde bidra med en kombination av kunskap och engagemang. När jag tittar i backspegeln ser jag tydlig ideologisk drivkraft bakom vårt engagemang. Vi var övertygade socialliberaler. Ett annat slags erfarenhet jag gjorde var att samtidigt som vi unga fostrade varann i ett eget sammanhang var kopplingen till moderpartiet viktig. Isolera inte de unga, eller för den delen äldre. Politiken har inte råd att avvara de unga. Av många skäl. Fortfarande finns i det hänseendet brister. Partierna har ett ansvar att finna former för att undvika att ungas liksom äldres engagemang tas tillvara i den dagliga partipolitiken. I valrörelserna är uppdelningen tydlig. Skoldebatter och skolpresentationer sköts nästan uteslutande av unga. Jag tror att detta är feltänkt. Den unga är ofta redan känd av eleverna. Varför inte uppträda tillsammans med en äldre partikamrat för att visa både samspelet mellan unga och äldre och att visa att åsiktsskillnader kan finnas och accepteras. Besöken vid, till exempel äldreboenden görs oftast av äldre partiaktiva. Äldrefrågorna är viktiga för de unga politikerna. Se till att de äldre får möta även unga politiker och att äldrefrågorna blir viktiga inom de politiska ungdomsförbunden. En iakttagelse, nu utifrån, varför den kan vara aningen skev, är att i Folkpartiet skett en positiv förändring; en förändring, som består i att de unga, aktiva i Liberala ungdomsförbundet, är minst lika aktiva i Folkpartiet. En annan viktig fråga är hur den politiska medvetenheten hos de ungdomar, som inte är politiskt aktiva, vilket de flesta väljer att inte vara, ska kunna förbättras. En gemensam utmaning för partierna och dess ungdomsförbund Lycka till Liberala ungdomsförbundet med kongressen här i Uppsala.
Skicka en kommentar