söndag 5 augusti 2012

Snart tvåpartisystem

De inrikespolitiska kommentarerna utgår ofta från en tänkt eller en önskad situation. Man talar och skriver om, till exempel, de socialliberala partierna Folkpartiet och Centern. Man talar och skriver om de tre socialistiska partierna Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Det är dags att erkänna att ideologierna ligger i dödsryckningar. Det är dags att erkänna att alliansbildning, som har som enda mål att nå makten, innebär att vissa partier suddar ut sin profil. Är det då konstigt att vi är på väg mot ett tvåpartisystem, där de två blir mer av valorganisationer än av hemvister för personer med viss ideologisk syn. Är vi på väg mot ett amerikanskt politiskt system? Bryt upp blockgränsen och låt bli att ingå allianser före val kan möjligen förhindra denna , som jag tror, av många oönskade men stödda utveckling
Skicka en kommentar