tisdag 25 september 2012

Vissa problem är enkla, men olösta

Det är ibland nyttigt att få självupplevelser. Jag har anledning att en gång per år besöka ögonmottagningen vid Akademiska sjukhuset. En ansträngd situation gör det svårt för personalen att hinna ta kontakt med mig som patient för att tala om att det är dags och vad som gäller inför nästa besök. Dessutom är det ju så att en del av egenvård är mitt eget ansvar att ta kontakt. Dock, det är svårt att över huvud taget komma fram. Överbelastning. Har styrelsen för Akademiska analyserat situationen, har den klart för sig vilka åtgärder, som måste vidtas och vilka beslut kommer den att fatta. Eller är det så att den kräver bättring utan att veta om den är möjlig.
Nåja, när jag får kontakt kommer jag att få en tid för besök. Kanske ser det då ut som det gjorde vid det senaste besöket. Lång kö redan vid kassan. En väntetid, som för några innebär att läkaren får vänta på patienten. Problemet måste vara enkelt att lösa och trots det är det nog olöst.
Tillsätt en professionell styrelse för Akademiska sjukhuset.
Skicka en kommentar