tisdag 25 september 2012

Deprimerande debattartikel i dagens UNT

Läser i dag en debattartikel av ett landstingsråd (V). Mina värsta farhågor besannas. Politikerna i landstinget förmår inte skapa former för att styra politiskt. Landstingsrådet skriver om Hälso- och sjukvårdsstyrelsens köp av tjänster från Akademiska sjukhuset. Men man har ju en beställa - utföraorganisation. I en sådan ska väl i all sin dar det beställande organet köpa av ett annat politiskt organ. Det borde vara Produktionsstyrelsen. Ty, vad ska den annars ha för roll.
"Akademiska sjukhuset ska minska sina kostnader med....". Var finns det politiska ansvaret för kostnadsminskningarna? Är det att ta politiskt ansvar när man i ett sammanträde beslutar att uppdra till en producerande enhet att minska sina kostnader med ett visst belopp utan att ta ställning till åtgärderna?
Om Akademiska sjukhuset ska kunna räddas måste tillsättas en, så kallad, professionell styrelse. Produktionsstyrelsen kan bestå, men bli styrelse för Primärvården och Folktandvården. Även lasarettet i Enköping bör ha en professionell styrelse.
Debattartikelns förslag om, bland annat, mer pengar får bli en förhandlingsfråga mellan Hälso- och sjukvårdsstyrelsen och den nya professionella styrelsen.
Och nu är det bråttom.
Skicka en kommentar