lördag 17 november 2012

Beställarstyrelse, nej

I landstingets budget står, bland annat, följande: ”Hälso- och sjukvårdsstyrelsen är beställarstyrelse för hälso- och sjukvård och skriver vårdavtal med dessa förvaltningar. Avtalen preciserar förvaltningarnas uppdrag, inriktning och mål.” De anställda blir härigenom ansvariga inför oss medborgare. För första gången har landstingsfullmäktige nu försökt fördela budget på verksamheter i stället för på förvaltningar, vilket jag har tjatat om i många år. Men man har ju inte nått ända fram, eller snarare, man har åstadkommit en halvmesyr. Beställa – utföra gäller för vissa verksamheter, andra får uppdrag direkt av landstingsfullmäktige. Men snälla någon. Man är väl inte beställarstyrelse om man ger uppdrag (för det är ju det som det handlar om) till förvaltningar. Första meningen i citatet borde självklart lyda: "Hälso- och sjukvårdsstyrelsen är beställarstyrelse för hälso- och sjukvård och skriver avtal med Produktionsstyrelsen" Landstinget har tio landstingsråd, men saknar effektiv politisk styrning.
Skicka en kommentar