lördag 17 november 2012

Kommer 5

När jag skriver "kommer" menar jag att tidigare nämnda fyra strategier är oundvikliga, liksom denna femte. Den femte strategin heter ekonomiska resurser. Det måste vara ansvariga produktionsstyrelser, som tar beslut om resursförändringar, såsom minskad personal. Det är landstingsfullmäktige, som ska tala om för oss hur stora resurser, so man anser ska satsas på skjukvården. Därutöver måste politiker i alla sammanhang nu ställa in sig på att kostnaderna för vården måste få utgöra större andel, än i dag, av tillgängliga resurser. Men vad ska stå tillbaks för vården? Det är sådan klartext som är oundviklig om vi vill fortsätta att ha en sjukvård för alla.
Skicka en kommentar