lördag 17 november 2012

Björklund, Ullenhag, Sabuni, Ohlsson, ge mig ett svar

Oppositionen i Uppsala kommun säger nej till ny civil flygplats vid Ärna, majoriteten vill inte säga ja. Regeringen, som valt att på nytt sända frågan på remiss, ska snart ta ställning. Ingen tycks dock förstå varför man på nytt går ut med remiss. Alltnog säger Mark- och miljödomstolen, miljöorganisationer, lokala politiker och troligen (men det är svårt att veta) medborgarna nej till projektet. Vilket är syftet med nya remissrundan? Om bilden hittills varit för oklar kan jag förstå åtgärden. Men jag kan ändå inte förstå. Fastslaget är ju att konsekvenserna miljömässigt är allvarliga. Beslutet borde vara självklart. Vad säger Ni, folkpartistiska ledamöter i regeringen? Ni är representanter för, bland andra, mig. Nu vill jag veta vad Ni tycker. Jan Björklund, Erik Ullenhag, Nyamko Sabuni och Birgitta Ohlsson, hur ställer Ni Er till frågan om ny flygplats i Uppsala?
Skicka en kommentar