lördag 17 november 2012

Blir det några strukturförändringar?

En av flera srategier för att styra sjukvården heter strukturförändring, det vill säga beslut om förändringar, som leder till högre effektivitet, men som inte handlar om att den personal, som redan springer så fort den kan, ska springa ännu fortare. Den verksamhetsansvariga styrelsen måste börja fatta beslut om förändringar, som har med strukturen att göra. Jag har inte vid något tillfälle läst i min tidning om beslut, som den styrelse, som är ansvarig för driften, har fattat. Vad vi får läsa om är förändringar av antalet anställda, som sjukhusledning presenteras och som styrelsen möjligen "ställer sig bakom" Med nuvarande sätt att styra på kan vissa politiska organ tas bort, eftersom man i hög grad överlåtit till anställda att fatta beslut, som egentligen är politiska
Skicka en kommentar