lördag 17 november 2012

Nollvision i sjukvården

Brister i patientsäkerheten är fortfarande ett problem inom sjukvården. Professionen, det vill säga sjukvårdspersonalen arbetar träget för att åstadkomma förbättringar. För att vi ska kunna närma oss nollvisionen för vårdskador, det vill säga undvikbara skador, måste Professionen, Patienterna och Politikerna var och en göra sitt. Professionen strävar ständigt efter att göra vad som går, men vad gör man inom politiken för att skapa bättre förutsättningar för Patienter och Personal att undanröja hindren för en total patientsäkerhet?
Skicka en kommentar