tisdag 6 november 2012

Ekonomisk tillväxt och ekologisk hållbarhet

Kan ekonomisk tillväxt förenas med utvecklingen av ett ekologiskt hållbart samhälle? Kan ekonomisk tillväxt åstadkommas utan att öka energiförbrukningen? Sådana här frågor väcker tankar om att vi måste förändra vårt levnadssätt radikalt. Men rädslan för förändringar tvingar oss ofta till en verklighetsflykt. Vår livsstil vill vi inte se hotad. Och då återstår att prisa ekonomisk tillväxt. Den verklighetsflykt som dessa exempel ger uttryck för hänger samman med vår rädsla för förändringar som kan hota vår livsstil. Av samma skäl värnas starkt om den ekonomiska tillväxten. Harry Martinsson har uttryckt detta dilemma på följande vis: ”Det ohyggliga med människorna är att de inte vågar tänka. Om de verkligen tänkte ut konsekvenserna av den verklighet de lever i, skulle de dö av skräck – eller förändra världen.”
Skicka en kommentar