tisdag 6 november 2012

Enklast att sticka huvudet i sanden

Jag fascineras ibland av tvärsäkerheten hos en del människor. "Det finns inget samband mellan användning av fossil energi och klimatförändringar". Man inte bara uttrycker tvivel, man vet. Nog är det kanske lättare, man behöver inte fundera, man behöver inte utbyta argument, man kan gå på i ullstrumporna. För att ytterligare underlätta låter man bli att lyssna på och läsa vad, till exempel, FN: s expertpanel kommit fram till. Om vi inte lyckas möta hoten mot klimatet och därmed mot allt levande med relevanta åtgärder riskerar vi att drabbas av allvarliga politiska, ekonomiska och sociala svårigheter och i förlängningen hot mot människans överlevnad. Det är ju enklast om vi kan förneka en sådan attityd. För hur ska jag bete mig om jag ansluter mig till katastroflinjen?
Skicka en kommentar