fredag 7 december 2012

Opinionsinstituten befäster ett system, som inte finns

Nu är analyserna av partistrukturen i full gång. Vem ska gå ihop med vem. Är det rätt att i opinionsundersökningar visa staplar med vissa partier hopslagna?
Det måste väl vara mer fel än rätt. De som svarat på frågan "Vilket parti skulle Du rösta på om det var val i dag?", har inte ombetts ta ställning till vilken koalition man skulle föredra. Det enda rimliga är att visa partierna var för sig och endast detta.
Visst är sannolikheten för konstellationen M+FP+C+KD större än sannolikheten för, till exempel, något av dessa i koalition med S, men absolut inte självklar. Ännu mer fel är det att redovisa S+MP+V. Den kombinationen finns inte ens i teorin.
Opinionsinstituten bidrar på det här sättet till att befästa ett system, som inte finns, och få oss att tänka tvåpartisystem. Opinionsinstituten skadar för närvarande vårt politiska system.

Visst är det upp till partierna att visa en sannare bild än medier och opinionsinstitut visar. Men även partierna har låsningar. Sålunda finns motsättningar, som är konstruerade. Det finns exempel, som tyder på större idégemenskap mellan ett alliansparti och Socialdemokraterna än mellan samma alliansparti och Alliansen. Historiska låsningar och "sossemotstånd" förhindrar nytänkande.
Skicka en kommentar