fredag 7 december 2012

Rovdjuren, en del av vår fauna


En del högljudda röster höjs för att inleda jakt på varg. Men varför just på varg, som är en hotad art? Rovdjursfrågan är mer infekterad än de flesta andra natur- och miljöfrågorna, vilket medfört att den föder mer av politisk populism. Skyddet av våra rovdjur handlar om människans ansvar att förvalta. Ett beslut om att avliva ett rovdjur måste föregås av inte bara studium av stammens storlek utan också av dess genetiska status. Har det gått lång tid sedan ett tillskott i arvsmassan skett måste hänsyn tas till detta. Spridning av ”nytt blod” är viktig för artens fortlevnad. Medeltida skräck och amsagor har manats fram av populistiska agitatorer. Rovdjuren är dock och förblir en nödvändig del av vår nordiska fauna. Beroende på att populationen är liten är varje enskild individ i det svensk-norska beståndet genetiskt värdefull och en förutsättning för att vi skall kunna bevara vår del av den biologiska mångfalden

Skicka en kommentar