lördag 5 april 2014

Bra steg för att uppmärksamma äldre i sjukvården

"Ett äldrecentrum ska inrättas vid förvaltningen Hälsa och habilitering. Det beslutade landstingsstyrelsen. Syftet med centret är att samordna landstingets arbete med att utveckla vården av de mest sjuka äldre i länet." Huruvida ett äldrecentrum är det rätta är inte lätt att veta, men väsentligt är att de speciella sjukdomar, som infinner sig hos äldre personer ges ökad uppmärksamhet. Jag har därför inte förståelse för de partier, som antingen yrkat avslag eller återremiss. Kanske måste man göra annat i framtiden, men att göra något nu är bättre än att ingenting göra.
Skicka en kommentar