lördag 5 april 2014

Har släktskap betydelse

Jag stöter allt oftare på personer, som likt mig själv undrar över varför seriefigurerna i TV är just dom som dom är. Vad har kvalificerat en viss Anders, bror till en Martin, att förekomma i program efter program. Det finns en Per, som kallas komiker, som finns med i många program. Det finns en Robert, som har lätt för att bli arg. Jag förstår inte TV-bolagen, vilket naturligtvis kan bero på mig själv. Det är inte bra för tilliten om släktskap väger lika tungt eller tyngre än kompetens.
Skicka en kommentar