lördag 21 juni 2014

Costa Rica har inget försvar

Costa Rica är lyckosamt i fotbolls - VM. Jag nämnde när ett barnbarn tittade på en fotbollsmatch att Costa Rica har inget försvar. Va, dom har ju ett bra försvar. Sedan vi undanröjt missförståndet kunde jag förklara att landet i fråga inte vill skaffa dödliga vapen och i stället visa att fred skapas bäst genom att avstå från vapen

Costa Rica skiljer sig markant från resten av Centralamerika. Till skillnad mot i grannländerna, har den costaricanska befolkningen levt i fred och demokrati sedan 1948 då landets militär avskaffades. Den sociala och ekonomiska utvecklingen är i ett regionalt perspektiv långt framskriden. Utbildningsnivån är god och strukturen på landets näringsliv har moderniserats. Omkring fem procent av världens samtliga kända djur- och växtarter uppskattas vara representerade inom landets åtskilliga naturreservat, som varje år lockar stora strömmar av turister. 
Skicka en kommentar