lördag 21 juni 2014

Skolmjölk, skolfrukt och grönsaker

Det här förefaller viktigt. Jag har inte noterat att media har uppmärksammat frågan. Men med tanke på vilken fråga det är så inser jag att jag varit ouppmärksam. Visst har tidningar skrivit om detta. Eller...?

"Landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för jordbruk och fiske den16-17 juni.

Vid mötet väntas rådet informeras om förhandlingarna om ett förslag av stöd för utdelning av skolmjölk respektive skolfrukt och grönsaker inom EU:s skolprogram.
Rådet väntas även anta slutsatser gällande stödet till producentorganisationer för frukt och grönsaker i EU. I slutsatserna nämns bland annat behovet av regelförenkling och erfarenhetsutbyten.
Rådet förväntas också anta slutsatser om svårigheterna som föreligger vid märkning med öjordbruk.
Rådet väntas även anta rekommendationer till ett rådsbeslut om att ge EU-kommissionen mandat att förhandla om handel med ekologiska produkter i tredje land.
Ministrarna förväntas också utbyta åsikter kring det nationella genomförandet av reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken.
Ministrarna väntas även informeras om förslag till ändringar i förordningar inom fiskeriområdet. Ändringarna gäller bland annat förordningar om tekniska åtgärder, förvaltningsåtgärder och kontroll som strider mot landningsskyldigheten.
Rådet väntas också informeras om ett förslag till implementering av den gemensamma fiskeripolitiken.
Ministrarna väntas även nå en politisk överenskommelse om total tillåten fångstmängd för lodda för 2014."

Med "nämnden" avses EU-nämnden
Skicka en kommentar